THƯƠNG PHẾ BINH

18th May 2012

Quý đồng hương có lòng hảo tâm, quý chiến hữu còn nhớ tới bạn bè đồng đội của mình, muốn giúp đỡ những Thuơng Phế Binh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và gia đình của họ còn đang sống cơ cực ở quê nhà, xin gởi tiền về điạ chỉ của tòa soạn, để chúng tôi gom góp gởi về Việt Nam trao tặng cho những anh em Thương Phế Binh mà người đại diện của chúng tôi đang có danh sách. Người đại diện là con của một Cố Chiến Hữu Biệt Động Quân của tôi. Cháu có danh sách của những Thương Phế Binh đồng đội của ba cháu và những Thương Phế Binh trong vùng mà cháu biết rõ. Danh sách quý vị hảo tâm, số tiền tặng, cùng với danh sách những Thương Phế Binh và số tiền đã nhận, sẽ được đăng trên trang báo này.

NGUYỄN KHẮP NƠI
______________________________________________