VÀI HÀNG GỞI ANH TRÌU MẾN.

NGUYỄN KHẮP NƠI. 30 11 2011
www.nguyenkhapnoi.com

Tôi nhận đơn vị vào những ngày cuối cùng của năm 1972.
Trải qua 10 tháng quân trường Thủ Đức, thêm một khóa Rừng Núi Sình Lầy, bồi thêm 2 tuần lễ thực tập tại hai Tiểu Đoàn 42 và 44 Bỉệt Động Quân, người lính biệt Động Quân chúng tôi đã tạm gọi là quen với chiến trường và sẵn sàng chiến đấu ở khắp mọi nơi, để tiêu diệt bọn giặc Cộng xâm lăng.
Continue reading

VIỆT CỘNG ĐÀN ÁP TÔN GIÁO:

HÀNH HUNG GIÁO DÂN, CHIẾM ĐẤT CỦA DÒNG CHÚA CỨU THẾ
VÀ GIÁO XỨ THÁI HÀ.

NGUYỄN KHẮP NƠI – 18 11 2011
www.nguyenkhapnoi.com

Nhà Dòng Chúa Cứu Thế và Giáo Xứ Thái Hà, xây từ năm 1931, nay đã bị Việt cộng chiếm ngự.

Nhà Dòng Chúa Cứu Thế và Giáo Xứ Thái Hà, được thành lập từ năm 1929, xây cất trụ sở vào năm 1931, đã bị chính quyền Cộng Sản Hà Nội . . . mượn hết hai tòa nhà của Nhà Dòng, chỉ còn lại ngôi nhà thờ nhỏ hẹp.
Continue reading

CỔNG CHÀO ĐÔNG TÂY HỘI NGỘ

EAST MEETS WEST WELCOMING ARCH

NGUYỄN KHẮP NƠI – 11 11 2011
www.nguyenkhapnoi.com

Bản vẽ tạm thời của “Cổng Chào Đông Tây Hội Ngộ”. Do họa sĩ Phan Vinh phác họa.

Dân tộc Việt Nam chúng ta là một dân tộc yêu tổ quốc, quật cường, luôn luôn muốn có một cuộc sống tự do công bằng và bác ái. Dân tộc Việt cũng là một dân tộc can đảm thông minh, liều thân bảo vệ tổ quốc, hăng hái làm việc để kiến tạo quốc gia, xây dựng tương lai cho chính bản thân mình và cho con cháu về sau.
Continue reading