BỘ MẶT THẬT CỦA HỒ CHÍ MINH

Qua cuốn DVD “SỰ THẬT VỀ HỒ CHÍ MINH”
của Linh Mục Nguyễn Hũu Lễ.

NGUYỄN KHẮP NƠI – 26 08 2009
www.nguyenkhapnoi.com

Hồ Chí Minh, một con người mà từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi, hoàn toàn sống với sự giả dối. Ngày sinh của y, chẳng ai biết là có phải là ngày 19 tháng 5 năm 1890 hay là một ngày nào đó của tháng 5? Đến cái ngày chết đi của y, cũng chẳng ai biết là ngày 2 hay 3 của tháng 9 năm 1969 nữa?
Continue reading

CÀ PHÊ NHA, CHUẨN ÚY?

Viết cho Cố Thiếu Úy Võ Minh Châu, khóa 1/72 Thủ Đức, 50 RNSL.

Thân tặng Nguyễn Thúc Đạm và các bạn bè học cùng các trường:
Luật Khoa Sài Gòn (Khóa 1967), Võ Khoa Thủ Đức (Khóa 1/72), Rừng Núi Sình Lầy Dục Mỹ (Khóa 50) và Trường Đời (Từ 1946 tới bây giờ).

NGUYỄN KHẮP NƠI – 10 07 09
www.nguyenkhapnoi.com

“Mình có ba người, vừa đúng nét đôi mươi,
Những chiều mây lưng đồi, tầm mắt hướng xa xôi,
Ngày sau một hai trong ba đứa không chung đường
Chắc nhớ nhau nhiều lắm . . .”
(Chúng mình ba đứa, Song Ngọc)
Continue reading

TỪ ẢI NAM QUAN TỚI MŨI CÀ MAU.

Ải Nam Quan vào năm 1880: Chỉ có một dẫy tường xây chặn ngang vùng thung lũng. Trên đỉnh núi có một tháp canh duy nhất.

NGUYỄNKHẮP NƠI – 03 07 2009
www.nguyenkhapnoi.com

Từ khi học tiểu học, chúng ta đều đã được học về Sử Ký và Địa Lý của Việt Nam. Chắc hẳn các bạn đều còn nhớ nằm lòng câu văn:
Continue reading

MÌNH . . . BIỆT ĐỘNG MÀ!

Viết cho Ngày Quân Lực 19 tháng 6.

Viết cho những Biệt Động Quân và tất cả các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa trên
khắp Bốn Vùng Chiến Thuật.
Đặc Biệt cho những người lính của Tỉểu Đoàn 90 Biệt Động Quân Biên Phòng
(Pleiku).
NGUYỄN KHẮP NƠI – 24 06 2009
www.nguyenkhapnoi.com

Continue reading