NHỮNG SUY TƯ VỀ ĐẠO LUẬT S – 219 CÔNG NHẬN NGÀY 30 – 4 LÀ NGÀY HÀNH TRÌNH TÌM TỰ DO CỦA NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN.

image

Nguyn S Thùy Ngân

Vô cùng tri ân Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải, người đã làm việc cho chính phủ Canada nhưng luôn đem trái tim Việt Nam ra để giúp đở và hướng dẩn cộng đồng mình làm việc ngày càng có hiệu quả hơn bằng cách vận động trực tiếp về Hành Pháp với Thượng Viện Canada.

Vì muốn biết tận tường buổi bỏ phiếu ở Thượng nghị Viện ra sao, nên vào giờ chót tôi quyết định xin theo phái đoàn do anh Phát Hội Cựu Sĩ Quan Thủ Đức hướng dẩn lên Ottawa. Continue reading