The Forgotten South Vietnamese Airborne

Barry R. Mccaffrey

VIETNAM ’67 AUG. 8, 2017

I arrived in Vietnam in July 1966, and for the next year I served as an adviser with the South Vietnamese Airborne Division. It was the last year we thought we were winning. It was the last year we could define what we thought winning would be. It was a year of optimism, of surging American troop strength that largely took over the war from the Vietnamese — and of wildly expanding American casualty lists.

  Continue reading

CÓ MỘT BINH CHỦNG NHẢY DÙ BỊ LÃNG QUÊN

The Forgotten South Vietnamese Airborne
By Barry R. McCaffrey
August 8, 2017

Lời nói đầu:

Vào năm 1993, trong quyển tự truyện “It Doesn’t Take a Hero”, Đại Tướng Norman H. Schwazkopf đã dành nguyên một chương để viết về cảm nghĩ, thời gian ông phục vụ trong Sư Đoàn Nhảy Dù Việt Nam; Năm 1995, tác giả Michael Martin (Command Sergeant) xuất bản quyển Angles in Red Hats: Paratroopers of the Second Indochina War, gồm nhiều hình ảnh và bài viết của các cựu cố vấn Hoa Kỳ phục vụ trong Sư Đoàn Nhảy Dù;

  Continue reading

Phi Đoàn 221 Trực Thăng

Người kể Nguyễn Văn Ức

Đôi Dòng Tiểu Sử

– 11-1959: Gia nhập Khoá 16 Trường VBQGVN.
– 12-1962: Khi tốt nghiệp, định chọn TQLC, nhưng lại được tuyển về Quân Chủng Không Quân.
– 4-1963: Học Hoa Tiêu Trực Thăng tại Hoa Kỳ.
– 5-1964: Tốt nghiệp về phục vụ tại Phi Đoàn 217, Không Đoàn 33 Chiến Thuật, sau này di chuyển về Không Đoàn 74 Chiến Thuật tại Cần Thơ.
– 10-1969: Sĩ quan liên lạc Không Quân tại Hoa Kỳ.
– 1-1971: Phi Đoàn Trưởng PĐ 221, Không Đoàn 43 Chiến Thuật, thuộc Sư Đoàn 3 KQ tại Biên Hoà.
– 1-1973: Không Đoàn Phó KĐ 64 Chiến Thuật, thuoộc Sư Đoàn 4 KQ tại Cần Thơ.
– Tham gia các sinh hoạt cộng đồng, đặc biệt ở các hội đoàn cựu quân nhân tại Orange County, California từ tháng 4-1975 tới nay.

Continue reading

TRUNG ĐỘI TRƯỞNG NHẢY DÙ.

Viết tặng anh Tinh A Sy, tiểu đoàn 11 Nhảy Dù.

Chu y Quý – KBC 4804

Tôi bước thêm hai bước nữa thật nhẹ nhàng, ngồi sát xuống bên hông căn lều, lắng tai nghe. Giọng nói của người miền Nam:

– “Đ.m, tối nay ăn cơm với thịt kho đã thiệt, hôm nào đi lãnh tiếp tế là hôm đó khoẻ ru. Ê Thành, tao nghe mấy thằng Nhảy Dù nói vài bữa nữa tụi nó sẽ rút ra, tao với mày đang ký vô Nhảy Dù, sẽ được ân xá, chứ còn hai năm lao công đào binh mệt mỏi quá.”

Continue reading

Danh Sách Tướng Lãnh QLVNCH (Chức Vụ Cuối Cùng)

Tên Họ Năm Sanh Chức Vụ Cuối Cùng
001 Th.Tướng Bùi Đình Đạm 1926 Tổng Giám Đốc Tổng Nha Nhân Lực thuộc Bộ Quốc Phòng (1975)
002 Cố Ch. Tướng Bùi Quý Cảo 1923 Trưởng Đoàn Quân Sự Ban Liên Hợp Quân Sự 2 Bên khu 2 Đà Nẵng
003 Th. Tướng Bùi Hữu Nhơn 1927 Chỉ Huy Trưởng Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức (1968)
004 Th.Tướng Bùi Thế Lân 1932 Tư Lệnh Sư Đoàn TQLC (1975)
005 Ch.Tướng Bùi Văn Nhu 1920 Tư Lệnh Phó CSQG (1975)
006 Tr. Tướng Cao Hảo Hớn 1926 Tổng Trưởng Chương Trình Bình Định và Phát Triển (1975)
007 Đ. Tướng Cao Văn Viên 1921 Tổng TMT QLVNCH (1975)
008 Phó Đô Đốc Chung Tấn Cang 1926 Tư Lệnh Hải Quân (1975)
009 Ch. Tướng Chung Tấn Phát ? Chánh Võ Phòng Phủ Thủ Tướng (4/1975, Vũ Văn Mẫu)
010 Ch. Tướng Chương Dzềnh Quay 1928 Tham Mưu Trưởng Quân Đoàn IV (1975)
011 Phó Đề Đốc Diệp Quang Thủy 1932 Tham Mưu Trưởng Bộ Tư Lệnh Hải Quân (1975)
012 Tr. Tướng Dư Quốc Đống 1932 Tư Lệnh QĐ III (1975)
013 Th. Tướng Dương Ngọc Lắm 1924 Đô Trưởng Sài Gòn (1964)
014 Tr. Tướng Dương Văn Đức 1925 Tư Lênh QĐ & QK IV (1964)
015 Đ. Tướng Dương Văn Minh 1916 Tổng Thống VNCH (1975 )
016 Th. Tướng Ðào Duy Ân 1932 Tư Lệnh Phó Diện Địa QĐ III (1975)
017 Th. Tướng Đoàn Văn Quảng 1923 Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung (1972)
018 Phó Đề Đốc Đặng Cao Thăng 1929 Tư Lệnh Hải Quân Vùng IV Sông Ngòi (1975)
019 Ch. Tướng Ðặng Ðình Linh 1929 Tham Mưu Phó Kỹ Thuật và Tiếp Vận (BTL) Không Quân (1975)
020 Th.Tướng Đặng Thanh Liêm 1925 Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung (1964)

Continue reading