BẰNG HỮU VIẾT/YOUR SAY

18th May 2012
Đề mục này bao gồm những đề tài như: Truyện ngắn, thơ, nhạc, kịch ảnh, điện ảnh, du lịch . . . kèm theo hình ảnh, video mà quý độc giả gởi về cho chúng tôi và muốn được phổ biến cho mọi người cùng đọc. Kính mời quý vị độc giả khắp nơi gởi bài về để cùng góp phần vào việc gìn giữ và phát huy văn hóa Việt Nam Cộng Hòa.
Ngoài phần viết bằng tiếng Việt, chúng tôi có phần viết bằng tiếng Anh dưới đề mục: YOUR SAY để con em chúng ta đuợc góp phần vào trang báo cộng đồng này.

Ghi Chú:
1. Chúng tôi chỉ nhận những bài viết dùng ngôn ngữ của Người Việt Nam Thời Việt Nam Cộng Hòa mà thôi.
2. Khi đăng tải bài của quý độc giả, chúng tôi dành quyền sửa lại theo đúng ngôn ngữ của Người Việt Nam thời Việt Nam Cộng Hòa, để không làm phiền lòng những Người Việt khác của chúng ta. 
NGUYỄN KHẮP NƠI
_________________________________________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *