SUNNY BAKERY

SUNNY BAKERY PTY LTD  – Lò bánh mì của người Việt Nam.

ABN: 39 103 922 050

252 Smith Street Collingwood VIC 3066

Số điện thoại: 9419 8804

Mở cửa 7 ngày trong tuần: Từ 8 giờ sáng tới 4 giờ chiều.

Lò bánh mì của chúng tôi được thành lập từ năm 1999, chuyên nướng những loại bánh như sau:

·       Bánh Mì sandwich,

·       Bánh Mì Ổ lớn

·       Bánh Mì ổ nhỏ

Ngoài ra, chúng tôi còn bán bánh mì thịt để ăn sáng và trưa.

KÍNH MỜI QUÝ KHÁCH.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *