GIỚI THIỆU

18th May 2012

Kính thưa quý độc giả,

Những truyện ngắn và những bài biên khảo của tôi dưới bút hiệu Nguyễn Khắp Nơi đã được quý độc giả khắp bốn phương đón đọc và cũng đã được một số  tuần báo và trang báo điện tử (websites) in lại hoặc đưa lên internet.
Tôi rất cám ơn quý vị độc giả đã đọc và những trang báo đã đăng lại bài của tôi. Tuy nhiên, vì các báo và trang báo điện tử chỉ đăng lại một số bài của tôi mà thôi và cũng đôi khi vì tình trạng “Tam sao thất bản” nên nội dung bài viết đã bị thay đổi, thậm chí tên tác giả cũng được thay thế bằng tên của một người khác.
Để giúp quý độc giả luôn luôn đọc được những bài viết nguyên thủy và liên tục, nhất là, để làm sáng tỏ mục đích của tác giả khi viết bài, tôi và một số bạn bè ở khắp mọi nơi (có cùng một chí hướng) đã kết hợp lại với nhau để cùng soạn thảo và cho ra đời trang báo điện tử:

www.nguyenkhapnoi.com

Mục đích của trang báo điện tử này là:

1. Gìn giữ trong tâm khảm chúng ta Tổ Quốc Việt Nam Cộng Hòa, quốc gia mà chúng ta đã sống những năm tháng Thanh Bình, Tự Do, Công Bằng và Bác Ái.
2. Tri ân những Người Lính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh thân mình và tương lai của họ cho Tỗ Quốc Việt Nam Cộng Hòa và cho chúng ta được sống đến ngày hôm nay.
3. Cám ơn và giúp đỡ những đồng đội đã hy sinh một phần thân thể trong cuộc chiến bảo vệ Miền Nam Tự Do, nay còn sống điêu linh cơ cực tại Việt Nam.
4. Cám ơn và giúp đỡ những thân nhân của các Tử Sĩ, Thương Phế Binh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đã hỗ trợ nguời chiến binh thi hành nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc và gánh chịu những mất mát lớn lao khi người chiến binh đã hy sinh mạng sống hoặc một phần thân thể của mình cho Tổ Quốc.
5. Gìn giữ Nền Văn Hóa Việt Nam Cộng Hòa, bao gồm Ngôn Ngữ, Chữ Viết, Phong Tục, Tập Quán mà Người Việt chúng ta đã sử dụng trước năm 1975 ở Miền Nam Việt Nam.

NGUYỄN KHẮP NƠI.